Det offentliges kunder har ofte et stort behov for løsning af større projekter og opgaver, hvilket kræver en betydelig ressourceindsats fra de virksomheder der skal løse opgaverne mht. økonomisk og teknisk formåen.

Mindre virksomheder kan med fordel byde ind på udbud/opgaver som konsortier, når udbuddenes mindstekrav i forhold til fx økonomisk formåen er større, end hvad din virksomhed selv kan honorere.

Et godt eksempel er SKI-rammeaftaler eller rammeaftaler fra kommunale indkøbsfælleskaber, hvor der ganske ofte kommer konsortier bestående af små og mellemstore virksomheder ind på rammeaftalerne. Herved får man mulighed for på lige fod at kunne konkurrere om opgaver i det offentlige mod langt større spillere.

Hvad er et konsortium?

Et konsortium er ikke nær så vanskeligt at lave som det måske lyder som om. Et konsortium er en sammenslutning af flere virksomheder, som går sammen om at afgive tilbud på en given opgave/projekt eller rammeaftale.

Et klassisk konsortium er et partnerskab mellem de virksomheder, der er gået sammen om at afgive tilbud. Det indebærer, at tilbudsgiverne hæfter solidarisk for de opgaver de vinder. Populært sagt skal alle deltagere i konsortiet afgive en ”musketer-ed”, således at de hæfter én–for-alle og alle-for-én.

Hvad er forskellen i forhold til et traditionelt underleverandør forhold?

I kan naturligvis også blot vælge et traditionelt underleverandørforhold. I dette tilfælde er det hovedkontraktholderen der hæfter i forhold til opgaven, og underleverandørernes eventuelle manglende efterlevelse af deres forpligtelser er således alene hovedleverandørens problem.

Eksempel på konsortium

Hvis et IT selskab har en en omsætning på 2 mio. kr., og går sammen i et konsortium med et hostingselskab med en omsætning på 8 mio. vil virksomhederne derved kunne deltage i et udbud/licitation med en samlet omsætning på 10 mio. kr. Hertil kommer, at virksomhederne vil kunne supplere hinandens referencer, således at de som samlet enhed vil kunne præsentere en bedre referenceliste, end de ville kunne have gjort hver for sig.

Hvad kan KuCon gøre for dig?

At finde den rigtige konsortiepartner er lidt som at finde den rigtige kæreste hvor kemi, tillid, loyalitet og naturligvis et rigtigt match i forhold til ens eget kompetence- og modenhedsniveau er vitalt.

KuCon kan hjælpe dig at gennemskue faldgrupperne, samt at finde den/de rigtige konsortiepartnere til lige netop din virksomhed – og med at få opstartet og eventuelt driftet konsortiet. Det gør vi baseret på mange års erfaring med området, kombineret med en rolle fra SKI, hvor vi matchede virksomheder med hinanden. Fx har vi matchet rengøringsvirksomheder med vinduespoleringsvirksomheder, samt It-virksomheder med supplerende kompetencer.

Så kontakt KuCon hvis du: