KuCon ApS er et konsulentfirma med speciale indenfor alle aspekter af Key Account Management og offentlig salg, herunder EU-udbudsbesvarelser. Kom igang med dit offentlige salg ved at læse KuCons startguide til hvordan du sælger din løsning (værktøj udarbejdet af KuCon til Welfare Tech)

Hvem er du som kunde?

Af konkurrencehensyn offentliggør vi aldrig vores private referencer, men vi har bl.a. hjulpet med at lave salgsstrategi og/eller lave tilbud/besvare udbud for virksomheder indenfor følgende brancher:

Vore kunder spænder fra SMV’er op til helt store selskaber i international størrelse.

Hvilke behov kan KuCon hjælpe med?

Det offentlige indkøb i Danmark antages at udgøre 400 mia. kr. året. Det offentlige er underlagt en række udbudspligtige områder (det antages fx, at en kommune har ca. 180 områder), samt nogle EU tærskelværdier, der siger klart, hvornår en opgave skal i udbud eller ej. I juni 2010 blev det såkaldte kontroldirektiv vedtaget.

Det gør, at offentlig indkøb/afsætning er blevet et endnu større fokusområde. Læs mere om “Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.” på Retsinformation.

Det er et komplekst område, som både de offentlige kunder og private leverandører har svært ved at forstå/agere under (man agerer under udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet som offentlig organisation).

Det offentliges interesse er at legalisere indkøbet og effektivisere/dokumentere indkøbsbesparelser – samt selvfølgelig at få de bedste leverandører ud fra kriteriet “det økonomiske mest fordelagtige tilbud” (eller de billigste leverandører ud fra kriteriet “laveste pris”).

Leverandørernes interesse er at sælge ind til det offentlige enten via SKI eller lignende indkøbsfællesskaber, traditionelle EU udbudsbesvarelser eller under tærskelværdi.

Desuden er effektivisering og indkøb højt oppe på den politiske dagsorden – fx i relation til sparekataloger i det offentlige mv.

Dialogbaserede udbudsformer / innovationsudbud / funktionsudbud

Med den nye udbudslov pr. 1. januar 2016, blev der åbnet op får meget oftere at bruge Dialogbaserede udbudsformer. Især Udbud med forhandling er blevet meget brugt, og intet tyder på at det vil blive mindre brugt de næste adskillige år.

KuCon ApS har bistået adskillige organisationer fra Kundesiden med Udbud med forhandling, ligesom vi har bistået adskillige tilbudsgivere. Vi kender derfor disse dialogbaserede udbud fra “begge sider af bordet”, og kan derfor hjælpe med at optimere din forberedelse og besvarelse på sådanne udbud.

I relation til innovation (eksempelvis efterspørglen fra de nye supersygehuse eller velfærdsteknologi) efterspørges viden omkring Offentlig-Privat Innovation (OPI) og innovationsudbud generelt. Mange offentlige organisationer har også set det smarte i indsatsbaserede udbud som ESCO udbud.

Alt sammen ender typisk ud i en form for funktionsudbud, som i modsætning til et traditionelt specifikationsudbud er kendetegnet ved at:

– Ordregiver fokuserer på resultater og effekt frem for aktiviteter og proces.

– Ordregiver har ikke på forhånd detaljeret beskrevet, hvordan opgaven skal løses, men fokus er på beskrivelse af behov for output og krav til ydelsens resultat og kvalitet. Metode, arbejdstilrettelæggelse mv. overlades til tilbudsgiver.

De offentlige aktører mangler personer med relevant viden fx til at køre disse typer udbud, og de private leverandører mangler viden om, hvordan man egentlig angriber det offentlige marked og besvarer disse udbud.

KuCon kan understøtte dig som privat tilbudsgiver. Vi har været dybt involveret i flere udbud indenfor konkurrencepræget dialog, så vi er blandt de få i Danmark, der rent faktisk ved noget om det qua praktiske erfaringer.

SKI udbud / SKI miniudbud

Mange “kloger” sig på SKI-udbud, herunder besvarelser eller udarbejdelse af SKI-miniudbud – KuCon kloger sig også på SKI-udbud – Men har i modsætning til mange andre selv været en del af SKI-systemet og kender det derfor grundigt inde fra.

Vi kender processerne, spillereglerne og aktørerne på begge sider af bordet qua mange års erfaring som tilbudsgiver til det offentlige og som Kundepartner/Chefkonsulent hos SKI, hvor vi konkret rådgav ministerier, styrelser, kommuner og regioner om udbud, kan vi optimere din udbudsbesvarelse og styre processen for dig.

KuCon som din samarbejdspartner

Den erfaring og viden vi har akkumuleret vil vi gerne tilføre jeres virksomhed, hvis I skal til at byde på et offentlig udbud (eller andet større udbud), eller blot ønsker generelt større viden om offentlig salg. Ring på tlf. 23 86 23 68, eller skriv en mail: Lars@kucon.dk og lad os få en uforpligtende dialog omkring dit behov.